Privatlivspolitik

Denne side beskriver privatlivspolitikken hos Sofie Zacho, herunder hvordan behandling af persondata foregår.

Hvem er jeg?
Sofie Zacho er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 42580961, hvor der ydes psykomotorisk terapi og behandling, kropsterapi, bevægelses- og træningsforløb og kurser. Sofie Zacho er dataansvarlig, og er dermed ansvarlig for at håndtere dine data korrekt og sikkert. Herudover er der databehandleraftaler med samarbejdspartnere.

Behandling af persondata
Når du er klient hos Sofie Zacho, indsamles personfølsomme data om dig, herunder helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne du videregiver til Sofie Zacho bliver brugt til relevante handlinger i forbindelse med dine henvendelser og forløb hos Sofie Zacho.
Det kan eksempelvis være dialog ifm. booking af tid eller oplysninger der behandles ifm. terapi, kropsbehandling, forløb, workshop eller lignende. Formålet med databehandlingen er bedst muligt at kunne støtte dig i dit forløb, samt for at sikre en høj kvalitet af den ydelse, du køber, samt at administrere bookinger, sende fakturaer m.m.
Hvis du henvender dig til Sofie Zacho på vegne af en anden, opfordrer jeg dig til at sikre, at det sker i overensstemmelse med vedkommende og at vedkommende gøres opmærksom på denne privatlivspolitik. Ved klienter under 16 år skal samtykkeerklæringen desuden accepteres af værge eller forældre.
Der indhentes samtykke fra dig til behandling af dine persondata ved opstart af et nyt forløb.
Dine persondata gemmes i maksimalt 5 år fra seneste aktivitet. Dette er for at undgå, du skal betale for en ny opstartssamtale med informationsindsamling, skulle du ønske at genoptage samarbejdet på et senere tidspunkt.

Oplysninger der behandles
De persondata og personoplysninger du videregiver til Sofie Zacho er det, som bliver behandlet og gemt. Dette er blandt andet – men ikke begrænset til – navn, køn, alder, adresse, kontaktoplysninger, CPR nr., oplysninger om mentalt helbred og livsudfordringer, seksualitet, oplysninger fra og om dine forløb hos Sofie Zacho og psykomotoriske observationer.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved skriftlig henvendelse til Sofie Zacho. I så tilfælde vil al persondata, der ikke længere skal benyttes til et lovligt formål, makuleres og slettes.
Oplysninger der er lovpligtige fortsat at lagre, såsom persondata tilknyttet fakturaer, vil fortsat være lagret efter gældende lovgivning.